All posts by Anette Sørensen

Bare du gør noget …. Første Hjælp

Bare du gør noget… Også når det handler om førstehjælp – Nu nemmere, billigere, mere effektivt og langt mere fleksibelt  
 På din skærm dukker et billede op af en mand, som holder fast om en defekt el-ledning. “Hvad du gør nu?” spørger systemet dig. Med støtte fra en række videoer ledes du videre for til sidst at opdage, at du skal i gang med en test, der sikrer, at du har lært den førstehjælpsteori, som du netop har været igennem.

På halvanden time har du fået din teori på plads – og du kan husk, hvad du har lært. Samtidig kan du gå til og fra skærmen, som det passer dig.

Men ingen førstehjælp uden praktiske øvelser. Dem bliver du indkaldt til på mail, og efter yderligere halvanden time har du gennemført et helt førstehjælpskursus.

”- det er den effektfulde struktur i det helt nye online koncept for førstehjælpskurser. På under 3 timer er det nu muligt at opnå de helt afgørende førstehjælpskompetencer, få dem vedligeholdt og ikke mindst opleve, at det lærte faktisk kan huskes. Alt sammen ved hjælp af pcen når det passer den enkelte”, fortæller direktør Bernt Rasmussen, Life Saving World ApS.

 

Sikkerhed og førstehjælp blev adgangsbilletten til vækst

Med etableringen af Anholt Havmøllepark sprang efterspørgslen på sikkerhedsudstyr og sikkerhedskurser i luften – uden de rigtige certifikater og beviser, er der ingen opgaver på vandet. Efterspørgslen fra de mange leverandører til Anholt Havmøllepark, og et medlemskab af DJURS Wind Power, førte nye kontakter med.

Fra at være leverandør af sikkerhedsudstyr til mange brancher, men ikke vind, blev kontakterne til vindbranchen skabt.

I vindbranchen betyder afstand og hurtig levering rigtig meget. Ud fra disse krav udsprang idéerne til, hvordan sikkerhedskurser og vejledning om sikkerhed kan komme tættere på kunden.

”Vi kunne se ,at der lå et stort marked foran os, hvis vi kunne gøre det let og hurtigt for kunderne. Dermed var afsættet for e-learning sat i gang.” udtaler Bernt Rasmussen, Life Saving World ApS.

 

Visioner, der skaber opmærksomhed

Bernt Rasmussen ryster på hovedet over, at det der i første omgang virkede så fjernt fra ens kerneforretning som vindmøller på havet, åbnede øjnene for nye perspektiver og muligheder. I dag er konceptet klar til udbredelse i ind- og udland med omkring 25% tidsbesparelse, maksimal indlæring og mulighed for vedligeholdende opfølgning.

 

 

 

Få tilsendt demoversion eller yderligere information ved kontakt til:

Direktør Bernt Rasmussen, tlf. 20 29 88 70, www.lifesavingworld.com

Effektiv bestyrelse

Har du råd til at lade være? Den effektive bestyrelse giver bedre bundlinje og skaber vækst
 Forskellige briller og forskellige tilgange giver nye muligheder. Det har resulteret i at DJURS Wind Power i samarbejde med 3 medlemsvirksomheder: Djurslands Bank, Advokatfirma Lindhardt Steffensen og EY tilrettelagt 3 dage der kan skabe vækst og bedre bundlinjer for de djurslandske virksomheder.Fokus er hvor meget værdi en professionel bestyrelse kan skabe, hvilke konkrete arbejdsmetoder der virker, hvordan man sammensætter en bestyrelse og hvordan man arbejder i bestyrelsen.

 

Virksomheder med professionelle bestyrelser klarer sig bedst

”Vi vil skabe udvikling og vi vil skabe endnu bedre virksomheder”, fortæller direktør Lene Skovsgaard Sørensen, DJURS Wind Power. – Det gør vi med dette helt specielle, effektive og målrettede tilbud til alle virksomheder på Djursland, fortsætter hun.

 

Mange undersøgelser viser at virksomheder med professionelle bestyrelser klarer sig bedst. De er udviklingsorienterede og skaber større overskud – hvis man bruger bestyrelsen rigtigt og hvis man sammensætter dem rigtigt.

 

Tag tyren ved hornene…

Intet, ud over lommeuld, kommer af sig selv! Det gør gode virksomheder heller ikke…men tag tyren ved hornene og få kigget på mulighederne, så vi sammen kan skabe vækst og bedre bundlinjer, sluttes fra Djurs Wind Power.

 

De 3 dage er ikke 3 dage…

Mange virksomhedsejere har svært ved at tage 3 hele dage ud af kalenderen til et samlet kursus. Derfor er forløbet tilrettelagt med 1 dag af gangen, sådan man kan nå at komme hjem eller få startet dagen, inden vi går i gang med at snakke bestyrelse. Hver dag er specielt tilrettelagt med oplæg fra erfarne ejere, der alle har prøvet bestyrelsesarbejdet på egen krop. For yderligere info kontakt dwp@djurswindpower.dk.

 

Tur til WindEnergy Hamburg – vil du med

Turen er for alle der har lyst til at få øget kendskab til branchen, blive opdateret på nye tiltag eller møde leverandører/kunder. Se i øvrigt windenergyhamburg.com 

 Pris for ikke-DWP medl.:                 kr. 2.295, ex. moms

Pris for DWP medl. :                          kr. 1.295, ex. moms

Prisen er incl. alt, bortset fra drikkevarer. Turen er betinget af min. 15 deltagere.

Program:

Kl. 06 Busafgang Færgevej 1, Grenaa
Kl. 11 Ankomst Wind Energy Hamborg
  Besøg på messestande, herunder Djurs Wind Powers stand
  Evt. deltagelse i konferencer, speakers corner mv.
Kl. 18 Busafgang til hotel
Kl. 19.30 Middag
Kl. 07.30 Busafgang fra hotel
Kl. 12 Ankomst Færgevej 1, Grenaa

 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: D. 25. AUGUST TIL DWP@DJURSWINDPOWER.DK

 

11 virksomheder kigger mod Norge

 11 virksomheder i DJURS Wind Power sætter kurs mod NordSiden december måned 2013 har  11 virksomheder arbejdet målrettet mod at undersøge det norske marked. Hver for sig og sammen i DJURS Wind Power. Som en samlet enhed tages der nu et spadestik dybere når potentielle samarbejdspartnere skal besøges og norske områder vurderes. ”Vi har været på det norske marked i flere år, men sammen med de andre virksomheder i DJURS Wind Power kan vi nå andre dele af markedet” siger direktør Brian Basse, Aalsrode Smede og Maskinfabrik A/S.

For andre er det en fælles fokuseret indsats, sammen med et stort markedspotentiale der gør indsatsen attraktiv. I den del af Norge vi skal besøge, forklarer direktør Lars Bager, LB Consult A/S, forventes der en eksplosiv udvikling. Der skal bygges huse og der skal bygges større anlæg – og der mangles ingeniører.

 

Grenaa Havn og Aarhus Lufthavn er nøglen

I løbet af analysearbejdet har hurtig adgang til markedet vist sig at være en stærkt og afgørende konkurrenceparameter. Fra Djursland er der kort vej til Norge. Materialer og gods kan udskibes via Grenaa Havn, med Norlines, som har ugentlig afgange, og personale via Aarhus Lufthavn, hvorfra der flyves direkte.

Advokat og partner Mette Lindhardt tøver ikke med at sige ”Hvis ikke vi kan være fremme i løbet af få timer, er vi ikke interessante, derfor er lufthavnsbetjeningen helt afgørende. Det gælder i øvrigt ikke kun i forhold til det norske marked. Tæt på og hurtig tilstedeværelse betyder alt.”

 

 

DJURS Wind Power blev etableret for at tilbyde optimale løsninger i forbindelse med etableringen af Anholdt Havmøllepark. Siden er der indgået ordrer med netværkets medlemmer for over 450 mio. kr.  Netværket er unikt fordi det består af godt 30 lokalfunderede virksomheder, der med mere end 1500 medarbejdere til sammen er et stærkt kort i tiltrækning og udførelse af opgaver. I dag er netværket etableret på Rømø og på vej mod Femern. På de hjemlige strøg arbejdes tæt sammen med den kinesiske vindmølleproducent Envision Energy, som netop har etableret sig i Grenaa på grund af netværket.

 

DWP virksomheder på Femern

 Fra Grenaa til Lolland

Fra det store anlægsarbejde ifm. Anholt Havmøllepark har medlemsvirksomhederne i DJURS Wind Power bevist at de både kan og vil. Derfor er etableringen af verdens største sænketunnel ”Femern-projektet” blevet fulgt tæt.

Allerede sidste år var medlemsvirksomhederne i DJURS Wind Power på første studietur til Lolland, hvor de første kontakter blev skabt.

Den 1. januar 2015 har DAVAI A/S lejet kvadratmeter i umiddelbar tilknytning til det store projektområde. ”Vi fokuserer på underleverandøropgaver indenfor smedeområdet, men også på de særlige kompetencer vi har med os fra Anholt Havmøllepark. Derfor er vi også klar med opbygning af camps og den samlede catering der hører dertil”, udtaler direktør Kim Brüld Olesen, DAVAI A/S.

– han fortsætter: ”opgaverne  ifm. Femern er store og mange, og det kræver et stort netværk og partnere der er vant til at samarbejde – det kan vi i DJURS Wind Power, så vi glæder os til at være tilstede på pladsen”

 

Netværk der skaber forretning

DAVAI A/S er ikke den eneste DJURS Wind Power virksomhed som er tilstede ved byggepladsen. Udlejer af de nye lokaler er et andet DJURS Wind Power –medlem:  DS Flexhal. DS Flexhal har udover det nye byggeri også etableret sig på Lolland.

– Et andet sted på Lolland opererer Albohus A/S, hvor byggeriet af et selskabets huse netop er startet.  Albohus A/S er endnu et konkret symbol på at 1+1 er mere end to. Ideerne og tankerne er skabt via DJURS Wind Power og 5 virksomheder herfra. Elcon Grenaa A/S, Per Møller Aps, Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S, Aalsrode Tømrerfirma A/S står bag, med hjælp fra Lindhardt Steffensen Advokater.

 

Femern

Verdens længste sænketunnel for tog og biler er ved at tage form. Anlægsopgaven for Femern Bælt-tunnelen er i udbud, 9 internationale konsortier er kvalificeret og arbejdsopgaverne forventes i de kommende år.

Anlægget af en sænketunnel mellem Danmark og Tyskland kræver et stort antal medarbejdere over en kort årrække. Femern A/S skønner, at der skabes en beskæftigelse svarende til 55.000 mandeår i alt.

 

Energirenovering – alle taler om det ..

 Med 5 spændende temamøder kommer deltagerne tættere på markedet for energirenovering, kundernes ønsker og behov, nødvendige overvejelser.

På hvert møde vil der være et gæsteoplæg om følgende emner:

Kommunens planer, boligforeningernes planer, finansiering,bæredygtighed og energirenovering. Men det er vigtigt, at du også stiller din virksomheds viden og erfaring til rådighed og gør din indflydelse gældende på møderne.

 

Er du interesseret: kontakt: Jens Højlund, email: jh@cv2.dk

 

Delegation fra Blekinge henter kontakter og viden

 

DJURS Wind Power på pletten

Delegation fra Blekinge henter kontakter og viden

 

”Vi deler gerne ud af vores viden og vi gør hellere end gerne opmærksom på velkvalificerede og effektive virksomheder og vi vil være på pletten når vi får muligheden”, fortæller borgmester og formand for erhvervsudvalget Jan Petersen, Norddjurs Kommune. Tirsdag den 4. marts var DJURS Wind Power vært ved delegationsbesøg fra Blekinge, der udover præsentation af virksomheder og networking mellem deltagerne bød på velkomst i byrådssalen.

Den stærke dynamo

Anholt Havmøllepark har ført meget med sig. Ud over ordrer, er tætte relationer, fælles salgsfremstød og stor opmærksomhed nogle af de ting som Anholt Havmøllepark har medført. Derfor er det en stærk dynamo der kan præsentere kompetencer, viden og effektivitet som Blekinge Offshore AB møder på besøget.

 

”De muligheder som vi er kommet meget tættere på i forbindelse med besøget, var ikke kommet til DAVAI A/S alene – men sammen i netværket får vi nu muligheden for at starte dialog med de parter der står bag vindmølleparken, der er seks gange så stor som Anholt Havmøllepark” fortæller direktør Kim Brüld Olesen, DAVAI A/S

 

En kæde af kompetencer

Repræsentanter for Blekinge Offshore AB og kommunerne omkring den kommende havmøllepark så Grenaa Havn, mødte Apro Wind A/S og besøgte Aalsrode Smede- og maskinfabrik A/S,  som er stærke led i den kæde af kompetencer som er nødvendige i et så stort anlægsprojekt.

For Adm. Dir. Henning Laursen, Grenaa Havn A/S er projektet særligt interessant: ”Vi håber naturligvis på danske mølleleverandører til et så stort og ambitiøs projekt. Østvendt og med kort afstand, ligger Grenaa Havn A/S rigtig stærkt – og sammen med alt det andet DJURS Wind Power virksomhederne kan, kan vi tilbyde langt mere end blot havnefaciliteter”.

6 gange Anholt Havmøllepark

Blekinge Offshore etablerer i løbet af de kommende 4 år i alt 5-700 havvindmøller, som alle er beliggende i området ud for Blekinge. Den samlede kapacitet i parken er 2500 MW og ejes af 3 store svenske koncerner.

 

 

Vil du vide mere om kvalitetsstandarder

Dagen henvender sig til virksomheder som overvejer certificering og til dem der vil høre mere om udfordringerne ved at levere til olie- og gasindustrien, den norske sektor og til Femern. Nye kvalitetsmedarbejdere som skal have indsigt i/arbejde med kvalitetssystemer i en forvejen certificeret virksomhed vil også have glæde af at deltage. Program:

13.30-14.00 Velkomst Registrering og kaffe
14.00-15.00 Møde 1 ISO 9001 og ISO/TS 29001
14.00-15.00 Møde 2 ISO 14001 og DS/OHSAS 18001
15.00-15.15 Pause Kaffe
15.15-16.15 Møde 3 ISO 9001 og ISO/TS 29001
15.15-16.15 Møde 4 ISO 14001 og DS/OHSAS 18001

Det er muligt at tilmelde sig ISO 9001 og ISO 14001 før pausen og TS/29001 og DS/OHSAS 18001 efter pausen kl. 15 eller omvendt.

  • ISO 9001 er kvalitetsledelse
  • ISO/TS 29001 er en overbygning på ISO 9001 og er målrettet leverandører til olie/gasindustrien og petrokemisk industri.
  • ISO 14001 er miljøledelse
  • DS/OHSAS 18001 er arbejdsmiljøledelse (efterspurgt i Norge og ifm. Femern)

 

Tilmelding, senest den 13. marts til:

dwp@djurswindpower.dk. Anfør navn og hvilke møder der ønskes deltagelse i.

Pris kr. 495 for ikke DWP-medlemmer. For DWP-medlemmer kr. 0

Sted: Kystvejens Hotel, Kystvej 26, Grenaa