DWP medlemmernes kompetencer spænder vidt: unikke virksomheder med hundredevis af eksperter og specialister, der leverer produkter og serviceydelser – store som små.

Sammen og hver for sig byder medlemsvirksomhederne ind med tilbud og løsninger indenfor disse 4 områder:

Facilities     Offshore     Onshore     Services

 

Aalsrode Smede & Maskinfabrik A/S

Hjemme Fabrikvej 9 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8758 1800

Webside: www.aalsrode.dk

water jet cutting, plate machining, welding, CNC processing, steel constructions

vandskæring, pladebearbejdning, svejsning, CNC bearbejdning, stålkonstruktioner

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Hjemme Toftevej 4, Ålsrode Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8759 1107

Webside: www.aat.dk

erhvervs- og privatbyggeri, energivejledning, PLUS-energi huse, reparationer

business and private carpentry projects, energy consulting, PLUS energy buildings, repairs

ALL NRG Grenaa A/S

Hjemme Sdr. Kajgade 7-9 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 5118 3375

Webside: www.allnrg.com

manpower for offshore installation, service, surface treatment, and health and safety

mandskab til offshore installation, service, overfladebehandling, sikkerhed

Bøhl Skilte & Solfilm

Hjemme Stadionvej 4 Trustrup 8570

Telefon Arbejde: +45 8759 2127

Webside: http://bohlskilte.dk/

production of signs, sign systems, car advertising, whiteboards, protective films, decorations on glass facades, banners

produktion af skilte, skiltesystemer, autoreklamer, lean/whiteboard, solfilm, glasdekorationer, bannere

Carl Stahl A/S

Hjemme Vognmagervej 21 Fredericia 7000

Telefon Hjemme: +45 7624 0234

Webside: www.carlstahl.dk

Sales, service & maintenance of professional lifting equipment – technique and safety

Rådgivning, salg, service og eftersyn af professionelt løftegrejsudstyr – teknik og tryghed

CNC Onsite ApS

Arbejde Storhaven 4 Vejle 7100

Mobiltelefon: +45 4028 8410

Webside: www.cnconsite.dk

onsite machining. Mechanical/electrical service. Relocation production facilities.

mobilbearbejdning. Mekanisk/el service værktøjsmaskiner. Flytning produktionsanlæg.

Comtec Int AS

Hjemme Vesterhavsgade 153 Esbjerg 6700

Telefon Hjemme: +45 2784 7959

Webside: www.comtecint.dk

international workwear & safety equipment

professionelt arbejdstøj & sikkerhedsudstyr

Davai A/S

Hjemme Fiskerikajerne 20 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8630 1236

Webside: www.davai.dk

manpower for welding, painting, and bridge renovation. Rental of wide range of containers

mandskab til svejsning, maling, brorenovering. Udlejning af diverse containere.

Djurslands Bank A/S

Hjemme Torvet 5 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8630 3055

Webside: www.djurslandsbank.dk

financial advices for international relations, investments, payment systems, liquidity

rådgivning om finansiering, udland, investering, betalingsformidling, likviditet

DS Stålkonstruktion A/S

Hjemme Samsøvej 2 Hobro 9500

Telefon Hjemme: +45 9657 2727

Webside: www.ds-flexhal.dk

flexible commercial buildings in concrete and steel

fleksible erhvervsbyggerier i beton og stål. Råhus eller totalentreprise

Elcon Grenaa A/S

Hjemme Kattegatvej 3 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 7266 7066

Webside: www.elcon-as.dk

electrical contracts for new constructions or renovations. Service contracts for maintenance

elentreprise ved nyopførelse eller renovering. Serviceaftaler med tilsyn og vedligehold

Envision Energy ApS

Hjemme Randersvej 2a Silkeborg 8600

Telefon Hjemme: +45 2069 3196

Webside: www.envision-energy.com

wind turbine manufacturing, management services

vindmøllefabrikant, management service

Erhvervspark Grenaa ApS

Hjemme Skejbyvej 447 Risskov 8240

Mobiltelefon: +45 4122 2229

rental of commercial buildings and facilities close to port in Grenaa

udlejning af havnenære kontor- og produktionsbygninger i Grenaa

Gardit A/S

Hjemme Krogsgårdsvej 6, Hvam Kjellerup 8620

Telefon Hjemme: +45 2572 1839

Webside: http://www.gardit.dk

surface protection on-site, mobile or in workshops for wind turbines, bridges, vessels

overfladebehandling enten på stedet, mobilt eller på værksteder for vindmøller, broer og skibe

Grenaa Havn A/S

Hjemme Ndr. Kajgade 7 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8758 7600

Webside: www.grenaahavn.dk

energy and environment, offshore, ferry and line lanes, projects, tank facilities

energi og miljø, offshore, færge- og linjefart, projekter, tanke

Grenaa Motorfabrik A/S

Hjemme Sdr. Kajgade 1-5 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8632 0666

Webside: www.grmo.dk

repair and upgrade of gears and other drive train components

reparation og opgradering af gear og andre drivtogselementer

Kystvejens Konferencecenter

Hjemme Kystvej 26 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8959 5959

Webside: www.kysthotellet.dk

hotel and conference facilities

hotel- og konferencefaciliteter

L-Tek A/S

Arbejde Auningvej 91C Nørager 8961

Telefon Arbejde: +45 8915 3190

Webside: www.l-tek.dk

laser cutting, welding, sheet metal work, consulting, fitting, logistics

laserskæring, svejsning, bukning, spåntagning, rådgivning, montage, logistik

Landinspektørfirmaet Kjær

Hjemme Århusvej 22B Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8632 2133

Webside: www.lsp-kjaer.dk

precision surveying of vessels and buildings onshore/offshore, property and building projects and traditional cadastral consulting

præcisionsopmåling af fartøjer og bygninger onshore/offshore, ejendoms- og bygningsprojekter, traditionelt matrikulært arbejde og ejendomsret

Lindhardt Steffensen Advokater

Hjemme Østerbrogade 45 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8833 4646

Webside: www.lsalaw.dk

advice within all business and private law areas to small and mediumsized companies

advokatrådgivning til små og mellemstore erhvervskunder i Østjylland

Michael & Hussnedkeren ApS

Hjemme Nygaardsvej 42 Trustrup 8570

Telefon Hjemme: +45 6014 6365

Webside: http://hus-snedkeren.dk/

carpenter and joiner works for private customers ex. roof and floor repairs, energy renovations

tømrer og snedkerarbejde for private kunder f.eks. energirenovation, til/om/udbygninger, gulv/tagarbejder

Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S

Hjemme Energivej 20 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8632 3511

Webside: www.rjakobsen.dk

mason and sewer works. Turnkey, main and trade contracts

murer- og kloakarbejder. Total, hoved og fagentrepriser

Offshoreenergy.dk

Hjemme Dokvej 3 Esbjerg 6700

Telefon Hjemme: +45 3697 3670

Webside: www.offshoreenergy.dk

knowledge and innovation network for the offshore sector

videncenter og innovationsnetværk for den danske offshore industri

Per Møller Aps

Hjemme Rugvænget 14 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8632 2177

Webside: www.permoeller.dk

plumbing, ventilation, and renewable  energy

VVS, ventilation, vedvarende energi

R&D A/S

Hjemme Delta 4 Hinnerup 8283

Telefon Hjemme: +45 8110 3200

Webside: www.rdas.dk

specialists in mechanical and software engineering

bistand til produktudvikling, fremstilling og implementering af nye produkter og udstyr

Rugvænget Services

Hjemme Rugvænget Grenaa 8500

Webside: www.disu.com Webside: www.autohus.dk Webside: www.papirgaarden-grenaa.dk

first aid kits. Office supplies. Supply of cars – full line service.

førstehjælpsudstyr. Totalleverandør til kontor. Full line service i autobranchen

Safe Wind Service A/S

Hjemme Jens Munks Vej 1 Hirtshals 9850

Telefon Hjemme: +45 2028 8311

Webside: www.safewindservice.com

wind turbine services a.o. installation, inspection, repair, upgrades

vindmølle service – installation, inspektion, reparation, opgradering m.m.

Scanel International A/S

Hjemme Havnepladsen 12 Frederikshavn 9900

Telefon Hjemme: +45 9622 3242

Webside: www.scanel.dk

Products, support, installation & maintenance of electrical systems – offshore sector

Produkter, rådgivning, installation & service af elektriske systemer – offshore aktiviteter

TP Offshore A/S

Hjemme Havnevej 162 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 2346 5192

Webside: www.tpoffshore.com

boat charter – crew boats, hotel ships, diving, environmental monitoring

skibscharter: crewboat, hotelskib, dykning, miljømonitorering

TVC Advokatfirma

Hjemme Søren Frichs Vej 42A Åbyhøj 8230

Telefon Hjemme: +45 2021 4291

Webside: www.tvc.dk

legal, commercial, and strategic advice within renewable energy – suppliers, project developers,  investment in and purchase of wind turbine and solar projects

juridisk, kommerciel og strategisk rådgivning indenfor vedvarende energi – underleverandører, projektudviklere og investering i og køb af vindmølle- og solcelleprojekter

TZACHO P/S

Arbejde Faurskovvej 1 C Hadsten 8370

Telefon Arbejde: +45 2161 9001

Webside: http://www.tzacho.dk/

pumps, hydraulic tools, foundation equipment, service and repair

pumper, hydraulisk værktøj, funderingsudstyr, service og reparation

Viden Djurs

Hjemme N.P. Josiassensvej 44 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 5338 6323

Webside: www.videndjurs.dk

wide range of education offers for young people and the local business community

bredt udbud af uddannelser til gavn for de unge og erhvervslivet på Djursland

Wind Estate A/S

Hjemme Læsøvej 1 Randers SV 8940

Telefon Hjemme: +45 8761 1144

Webside: www.windestate.com

purchase, installation, and operation of wind turbines

køb, opførelse og drift af vindmøller

Øer A/S

Hjemme Voldbjergvej 12A Risskov 8240

Telefon Hjemme: +45 2787 9591

Webside: www.oerenergy.dk

manpower for maintenance, repair, and installation of wind turbines

mandskab til teknisk vedligehold, reparation og opstilling af vindmøller