Aalsrode Smede & Maskinfabrik A/S

Hjemme Fabrikvej 9 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8758 1800

Webside: www.aalsrode.dk

water jet cutting, plate machining, welding, CNC processing, steel constructions

vandskæring, pladebearbejdning, svejsning, CNC bearbejdning, stålkonstruktioner

ALL NRG Grenaa A/S

Hjemme Sdr. Kajgade 7-9 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 5118 3375

Webside: www.allnrg.com

manpower for offshore installation, service, surface treatment, and health and safety

mandskab til offshore installation, service, overfladebehandling, sikkerhed

Carl Stahl A/S

Hjemme Vognmagervej 21 Fredericia 7000

Telefon Hjemme: +45 7624 0234

Webside: www.carlstahl.dk

Sales, service & maintenance of professional lifting equipment – technique and safety

Rådgivning, salg, service og eftersyn af professionelt løftegrejsudstyr – teknik og tryghed

CNC Onsite ApS

Arbejde Storhaven 4 Vejle 7100

Mobiltelefon: +45 4028 8410

Webside: www.cnconsite.dk

onsite machining. Mechanical/electrical service. Relocation production facilities.

mobilbearbejdning. Mekanisk/el service værktøjsmaskiner. Flytning produktionsanlæg.

Davai A/S

Hjemme Fiskerikajerne 20 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8630 1236

Webside: www.davai.dk

manpower for welding, painting, and bridge renovation. Rental of wide range of containers

mandskab til svejsning, maling, brorenovering. Udlejning af diverse containere.

Elcon Grenaa A/S

Hjemme Kattegatvej 3 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 7266 7066

Webside: www.elcon-as.dk

electrical contracts for new constructions or renovations. Service contracts for maintenance

elentreprise ved nyopførelse eller renovering. Serviceaftaler med tilsyn og vedligehold

Envision Energy ApS

Hjemme Randersvej 2a Silkeborg 8600

Telefon Hjemme: +45 2069 3196

Webside: www.envision-energy.com

wind turbine manufacturing, management services

vindmøllefabrikant, management service

Gardit A/S

Hjemme Krogsgårdsvej 6, Hvam Kjellerup 8620

Telefon Hjemme: +45 2572 1839

Webside: http://www.gardit.dk

surface protection on-site, mobile or in workshops for wind turbines, bridges, vessels

overfladebehandling enten på stedet, mobilt eller på værksteder for vindmøller, broer og skibe

Grenaa Motorfabrik A/S

Hjemme Sdr. Kajgade 1-5 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 8632 0666

Webside: www.grmo.dk

repair and upgrade of gears and other drive train components

reparation og opgradering af gear og andre drivtogselementer

R&D A/S

Hjemme Delta 4 Hinnerup 8283

Telefon Hjemme: +45 8110 3200

Webside: www.rdas.dk

specialists in mechanical and software engineering

bistand til produktudvikling, fremstilling og implementering af nye produkter og udstyr

Safe Wind Service A/S

Hjemme Jens Munks Vej 1 Hirtshals 9850

Telefon Hjemme: +45 2028 8311

Webside: www.safewindservice.com

wind turbine services a.o. installation, inspection, repair, upgrades

vindmølle service – installation, inspektion, reparation, opgradering m.m.

Scanel International A/S

Hjemme Havnepladsen 12 Frederikshavn 9900

Telefon Hjemme: +45 9622 3242

Webside: www.scanel.dk

Products, support, installation & maintenance of electrical systems – offshore sector

Produkter, rådgivning, installation & service af elektriske systemer – offshore aktiviteter

TP Offshore A/S

Hjemme Havnevej 162 Grenaa 8500

Telefon Hjemme: +45 2346 5192

Webside: www.tpoffshore.com

boat charter – crew boats, hotel ships, diving, environmental monitoring

skibscharter: crewboat, hotelskib, dykning, miljømonitorering

Øer A/S

Hjemme Voldbjergvej 12A Risskov 8240

Telefon Hjemme: +45 2787 9591

Webside: www.oerenergy.dk

manpower for maintenance, repair, and installation of wind turbines

mandskab til teknisk vedligehold, reparation og opstilling af vindmøller