The capabilities of the partners in DWP are wide and deep: Unique companies, hundreds of experts and specialists are delivering products and services – large as well as small.

Together and individually the participating companies will offer solutions to task with 4 main areas:

Facilities     Offshore     Onshore     Services

 

Aalsrode Smede & Maskinfabrik A/S

Home Fabrikvej 9 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8758 1800

Website: www.aalsrode.dk

water jet cutting, plate machining, welding, CNC processing, steel constructions

vandskæring, pladebearbejdning, svejsning, CNC bearbejdning, stålkonstruktioner

Aalsrode Tømrerfirma A/S

Home Toftevej 4, Ålsrode Grenaa 8500

Home Phone: +45 8759 1107

Website: www.aat.dk

erhvervs- og privatbyggeri, energivejledning, PLUS-energi huse, reparationer

business and private carpentry projects, energy consulting, PLUS energy buildings, repairs

ALL NRG Grenaa A/S

Home Sdr. Kajgade 7-9 Grenaa 8500

Home Phone: +45 5118 3375

Website: www.allnrg.com

manpower for offshore installation, service, surface treatment, and health and safety

mandskab til offshore installation, service, overfladebehandling, sikkerhed

Bøhl Skilte & Solfilm

Home Stadionvej 4 Trustrup 8570

Work Phone: +45 8759 2127

Website: http://bohlskilte.dk/

production of signs, sign systems, car advertising, whiteboards, protective films, decorations on glass facades, banners

produktion af skilte, skiltesystemer, autoreklamer, lean/whiteboard, solfilm, glasdekorationer, bannere

Carl Stahl A/S

Home Vognmagervej 21 Fredericia 7000

Home Phone: +45 7624 0234

Website: www.carlstahl.dk

Sales, service & maintenance of professional lifting equipment – technique and safety

Rådgivning, salg, service og eftersyn af professionelt løftegrejsudstyr – teknik og tryghed

CNC Onsite ApS

Work Storhaven 4 Vejle 7100

Cell Phone: +45 4028 8410

Website: www.cnconsite.dk

onsite machining. Mechanical/electrical service. Relocation production facilities.

mobilbearbejdning. Mekanisk/el service værktøjsmaskiner. Flytning produktionsanlæg.

Comtec Int AS

Home Vesterhavsgade 153 Esbjerg 6700

Home Phone: +45 2784 7959

Website: www.comtecint.dk

international workwear & safety equipment

professionelt arbejdstøj & sikkerhedsudstyr

Davai ApS

Home Fiskerikajerne 20 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8630 1236

Website: www.davai.dk

manpower for welding, painting, and bridge renovation. Rental of wide range of containers

mandskab til svejsning, maling, brorenovering. Udlejning af diverse containere.

Demacq Recycling International

Home Lauwers 23, NL-3332 Zwijndrecht

Work Phone: +31 621841580

Website: www.demacq.nl

recycling thermoset composites, resources from end-of-use products, circular economy

genbrug af bl.a. vindmøllevinger, råmaterialer til nye grønne produkter via genbrug, cirkulær økonomi

Djurslands Bank A/S

Home Torvet 5 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8630 3055

Website: www.djurslandsbank.dk

financial advices for international relations, investments, payment systems, liquidity

rådgivning om finansiering, udland, investering, betalingsformidling, likviditet

DS Stålkonstruktion A/S

Home Samsøvej 2 Hobro 9500

Home Phone: +45 9657 2727

Website: www.ds-flexhal.dk

flexible commercial buildings in concrete and steel

fleksible erhvervsbyggerier i beton og stål. Råhus eller totalentreprise

Elcon Grenaa A/S

Home Kattegatvej 3 Grenaa 8500

Home Phone: +45 7266 7066

Website: www.elcon-as.dk

electrical contracts for new constructions or renovations. Service contracts for maintenance

elentreprise ved nyopførelse eller renovering. Serviceaftaler med tilsyn og vedligehold

Envision Energy ApS

Home Randersvej 2a Silkeborg 8600

Home Phone: +45 2069 3196

Website: www.envision-energy.com

wind turbine manufacturing, management services

vindmøllefabrikant, management service

Erhvervspark Grenaa ApS

Home Skejbyvej 447 Risskov 8240

Cell Phone: +45 4122 2229

rental of commercial buildings and facilities close to port in Grenaa

udlejning af havnenære kontor- og produktionsbygninger i Grenaa

Gardit A/S

Home Krogsgårdsvej 6, Hvam Kjellerup 8620

Home Phone: +45 2572 1839

Website: http://www.gardit.dk

surface protection on-site, mobile or in workshops for wind turbines, bridges, vessels

overfladebehandling enten på stedet, mobilt eller på værksteder for vindmøller, broer og skibe

Grenaa Havn A/S

Home Havnecentervej 1 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8758 7600

Website: www.grenaahavn.dk

energy and environment, offshore, ferry and line lanes, projects, tank facilities

energi og miljø, offshore, færge- og linjefart, projekter, tanke

Grenaa Motorfabrik A/S

Home Sdr. Kajgade 1-5 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8632 0666

Website: www.grmo.dk

repair and upgrade of gears and other drive train components

reparation og opgradering af gear og andre drivtogselementer

Kvist & Jensen AS

Work Østerbrogade 16B Grenaa 8500

Cell Phone: +45 4196 9905

Website: www.kvistjensen.dk

advice, audit, financial accounting, tax, VAT and charges and business services targeted SMS companies

rådgivning, revision, regnskab, skat, moms og afgifter og erhvervsservice målrettet SMV firmaer

Kystvejens Konferencecenter

Home Kystvej 26 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8959 5959

Website: www.kysthotellet.dk

hotel and conference facilities

hotel- og konferencefaciliteter

L-Tek A/S

Work Auningvej 91C Nørager 8961

Work Phone: +45 8915 3190

Website: www.l-tek.dk

laser cutting, welding, sheet metal work, consulting, fitting, logistics

laserskæring, svejsning, bukning, spåntagning, rådgivning, montage, logistik

Landinspektørfirmaet Kjær

Home Århusvej 22B Grenaa 8500

Home Phone: +45 8632 2133

Website: www.lsp-kjaer.dk

precision surveying of vessels and buildings onshore/offshore, property and building projects and traditional cadastral consulting

præcisionsopmåling af fartøjer og bygninger onshore/offshore, ejendoms- og bygningsprojekter, traditionelt matrikulært arbejde og ejendomsret

Lindhardt Steffensen Advokater

Home Østerbrogade 45 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8833 4646

Website: www.lsalaw.dk

advice within all business and private law areas to small and mediumsized companies

advokatrådgivning til små og mellemstore erhvervskunder i Østjylland

Michael & Hussnedkeren ApS

Home Nygaardsvej 42 Trustrup 8570

Home Phone: +45 6014 6365

Website: http://hus-snedkeren.dk/

carpenter and joiner works for private customers ex. roof and floor repairs, energy renovations

tømrer og snedkerarbejde for private kunder f.eks. energirenovation, til/om/udbygninger, gulv/tagarbejder

Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S

Home Energivej 20 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8632 3511

Website: www.rjakobsen.dk

mason and sewer works. Turnkey, main and trade contracts

murer- og kloakarbejder. Total, hoved og fagentrepriser

Offshoreenergy.dk

Home Dokvej 3 Esbjerg 6700

Home Phone: +45 3697 3670

Website: www.offshoreenergy.dk

knowledge and innovation network for the offshore sector

videncenter og innovationsnetværk for den danske offshore industri

Per Møller Aps

Home Rugvænget 14 Grenaa 8500

Home Phone: +45 8632 2177

Website: www.permoeller.dk

plumbing, ventilation, and renewable  energy

VVS, ventilation, vedvarende energi

R&D A/S

Home Sigma 3 Hinnerup 8382

Home Phone: +45 8110 3200

Website: www.rdas.dk

specialists in mechanical and software engineering

bistand til produktudvikling, fremstilling og implementering af nye produkter og udstyr

Ringkjøbing Landbobank

Home Marselis Boulevard 9 Aarhus 8000

Home Phone: +45 5060 6792

Website: www.landbobanken.dk

financial counseling for private and business clients. Savings, credit and investments.

finansiel rådgivning/sparring til velhavende privat- og erhvervskunder. Større ind- og udlånsforretninger, individuel investeringsrådgivning, værdipapirhandel

Rugvænget Services

Home Rugvænget Grenaa 8500

Website: www.disu.com Website: www.autohus.dk Website: www.papirgaarden-grenaa.dk

first aid kits. Office supplies. Supply of cars – full line service.

førstehjælpsudstyr. Totalleverandør til kontor. Full line service i autobranchen

Safe Wind Service A/S

Home Jens Munks Vej 1 Hirtshals 9850

Home Phone: +45 2028 8311

Website: www.safewindservice.com

wind turbine services a.o. installation, inspection, repair, upgrades

vindmølle service – installation, inspektion, reparation, opgradering m.m.

Scanel International A/S

Home Havnepladsen 12 Frederikshavn 9900

Home Phone: +45 2222 5200

Website: www.scanel.dk

Products, support, installation & maintenance of electrical systems – offshore sector

Produkter, rådgivning, installation & service af elektriske systemer – offshore aktiviteter

TP Offshore A/S

Home Havnevej 162 Grenaa 8500

Home Phone: +45 2346 5192

Website: www.tpoffshore.com

boat charter – crew boats, hotel ships, diving, environmental monitoring

skibscharter: crewboat, hotelskib, dykning, miljømonitorering

TVC Advokatfirma

Home Søren Frichs Vej 42A Åbyhøj 8230

Home Phone: +45 2021 4291

Website: www.tvc.dk

legal, commercial, and strategic advice within renewable energy – suppliers, project developers,  investment in and purchase of wind turbine and solar projects

juridisk, kommerciel og strategisk rådgivning indenfor vedvarende energi – underleverandører, projektudviklere og investering i og køb af vindmølle- og solcelleprojekter

Viden Djurs

Home N.P. Josiassensvej 44 Grenaa 8500

Home Phone: +45 5338 6323

Website: www.videndjurs.dk

wide range of education offers for young people and the local business community

bredt udbud af uddannelser til gavn for de unge og erhvervslivet på Djursland